Hier bevindt u zich:  Centraal Stofzuigen  > Beschrijving  > Installatie

INSTALLATIE VAN CENTRAAL STOFZUIGSYSTEEM

Wanneer u overweegt om een centraal
stofzuigsysteem in uw (nieuwe)
woning aan te leggen, zult u zich
ongetwijfeld afvragen waar een
dergelijke installatie nu eigenlijk uit
bestaat. Zijn er speciale aanpassingen
van de woning nodig?

MAKEN VAN HET ONTWERP

Het maken van een
ontwerp voor een centraal
stofzuigsysteem is niet
ingewikkeld. Het is
echter wel belangrijk
dat dit goed
gebeurt. Wanneer
de installatie eenmaal
is geïnstalleerd en
opgeleverd is het
heel vervelend

als u een bepaalde kamer of
gedeelte hiervan niet kunt stofzuigen. U
kunt dit ontwerp zelf maken, maar u kunt
ook gebruik maken van onze kosteloze
service.

VAN AANVRAAG TOT PLAATSING

Allereerst wordt er door ons, naar
aanleiding van de tekening van de woning
of na bezoek op locatie, een offerte
gemaakt. In deze offerte geven
wij aan waar de installatie geplaatst
wordt en waar de stofcontacten zo strategisch
mogelijk geplaatst kunnen worden. Ook
alle opties worden in deze offerte
genoemd evenals het benodigde
installatiemateriaal, het 'onzichtbare'
deel van uw centraal stofzuigsysteem.
Aan de hand van ons ontwerp zal de
installateur het systeem voor u plaatsen.

De machine op de daarvoor bestemde
ruimte en het buizensysteem
voor de opgezogen
lucht in de wanden.

Voor technische
ondersteuning kan er
uiteraard een beroep gedaan
worden op onze technische dienst.

Wanneer u na verloop van tijd besluit om
uw woning uit te breiden of te verbouwen,
groeit het systeem gewoon met u mee.
U plaatst een extra stofcontact in de nieuwe
ruimte, verlengt het buizen systeem
direct tijdens de verbouwing en heeft
weer voor jaren plezier van uw centrale
stofzuigsysteem.

Lees meer over het installeren in de handleiding.