Hier bevindt u zich:  Over Snoek  > Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN STOFZUIGEN

DE BOOTH MACHINE

In 1901 maakte Hubert Booth (1871-1955) de eerste stofzuiger, de
Booth Machine. Deze was met 50 kilo erg zwaar. De machines waren
gemonteerd op wagentjes en werden getrokken door paarden. Zo
ging de Booth Machine langs de huizen om die
schoon te maken. Het apparaat bleef buiten staan
en de metalen slangen werden via de trap of
ramen naar de kamer die schoongemaakt moest
worden gebracht. Eén persoon bediende de motor
en een andere stofzuigde de vloeren en tapijten.
Stofzuigen was kostbaar en alleen bedrijven en
huishoudens van rijke mensen konden het betalen.

Afbeelding van Stofzuigmachine van Hubert Booth, bron Wikipedia

Bron: Wikipedia

STOFZUIGEN IN EUROPA

De eerste 'lichtgewicht' stofzuiger werd
gemaakt door de Amerikaanse Hoover
Suction Sweeper Company (1907).
Het apparaat werd Hoover genoemd,
deze woog nog maar 20 kilo. De
stofzuigers werden niet veel verkocht.
Om de mensen te overtuigen van de
voordelen werden demonstraties aan
huis gegeven.
Later in de 20e eeuw kwamen er
ook kleinere stofzuigers op de Amerikaanse en
Europese markt. Daardoor werd in Nederland de stofzuiger in de jaren
dertig heel erg populair. In 1938 had de helft van de Nederlandse
huishoudens er één. In Nederland waren verhoudingsgewijs meer
stofzuigers dan in Amerika.

Afbeelding Hoover poster, bron Wikipedia